Manglende opdateringer

Vi er nu nået til uge 45, så der mangler indlæg for 20 uger  – huset er endnu ikke færdigt selvom det burde have været det. Hjemmesiden har ikke været opdateret i meget lang tid, og i løbet af kort tid vil vi forsøge at opdatere den på uge basis således at der skrives hvad der skete i uge 25 til projektets færdiggørelse i uge 48

Udestuen først færdig i uge 52 og huset males først i år 2011

Det har været en opslidende process at være bygherre, og dette skulle gerne fremgå af de kommende