Almost there

Mere end 6 mdr uden opdateringer, næsten håndværkere dagligt i 399 dage (ja, det hele startede 30. maj 2010) , og nu kun 1 manglende hulkileliste i udesturen og lidt extra maling af hoveddøren, så er vi nået til vejs ende i entreprisen.
Hvad har vi lært af dette som alle der vil indgå byggeaftaler bør tage ved lære af:

1) find en arkitekt du kan stole på, og som kan lave en udførligt projektbeskrivelse
2) få en fast pris på tilbudet og kontrakt på at det er en fast pris, samt en bankgaranti
3) Alle aftaler/ændringer undervejs skal gøres skriftligt, og tages til referat ved byggemøder, eller som emails – aldrig mundtlige eller telefoniske aftaler!
4) tag dagligt billeder af alt hvad der bliver lavet, til senere dokumentation for manglende omhu.